Konserveerimine

Virumaa Muuseumid tegelevad koostöös Eesti Muinsuskaitseametiga konserveerimistööga põhiliselt Toolse ja Rakvere linnustes, Karepal Kalame talus ning Palmse mõisas.

Rakvere linnus

Rakvere linnuses teostati esimesed konserveerimistööd 1901 ja 1931. Laiaulatuslikud restaureerimistööd toimusid linnuses 1975.-1989. aastal. 2002. aastast on linnus SA Virumaa Muuseumide halduses. Virumaa Muuseumid on teostanud konserveerimistöid linnuse konvendihoone läänetornis, konvendihoone põhjatiiva läänemüüril ja muja.

Rakvere linnus enne restaureerimist

Rakvere linnus enne restaureerimist

Rakvere linnus - aerofoto

Rakvere linnus pärast restaureerimist

Toolse linnus

Toolse linnuses tehti esimesed konserveerimistööd 1930. aastatel. Virumaa Muuseumid on Toolsel konserveerimistöid teostatud alates 2006. aastast. Selle aja jooksul on konserveeritud väravatorni lõuna- ja põhjafassaadid, hoovide vahelised väravad, müürilõhed “köögi ida- ja läänemüür”. Linnuse läänetorni paigaldati tõmbankrud ning konserveeriti torni müüripragusid ja ühe “keldriruumi võlvlagi, mis kaeti ka hüdroisolatsiooniga.” Töid on teostanud AS Restor, Zoroaster OÜ ja Scandec Ehitus OÜ.

Toolse linnuse väravatorn enne ja pärast konserveerimist

Toolse linnuse väravatorn

Toolse linnuse väravatorn enne ja pärast konserveerimist