Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva mälumäng lükkub edasi 

Mälumäng

Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva mälumäng lükkub edasi

SA Virumaa Muuseumid annab teada, et traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva mälumäng tavapärasel ajal ei toimu, vaid lükatakse edasi. Praeguse kavatsuse kohaselt toimuks mälumäng enne Võidupüha - 23. juunit.  

Mälumängul on tavapäraselt oodatud kolmeliikmelised võistkonnad keskkoolidest ja gümnaasiumidest ning võitjad üritatakse saata külastama mõnda Euroopa riigi pealinna. Lähem teade mälumängu toimumise ja korralduse kohta järgneb.  

 

Rohkem infot:

uno@svm.ee

+372 5341 4433