Ajalooblogi: Richard Sagritsa loomingupärand sai digiteeritud

RM 6343 K 338:135 Võrgukuuris, 1956

Muuseum taotles aasta alguses Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste toetuste taotlusvoorust vahendeid museaalide digiteerimiseks. Selleks kirjutati projekt „Maalikunstnik Richard Sagritsa pärandi digiteerimine“.

Teatavasti pärandasid Richard ja Alice Sagrits Rakvere muuseumile Kalame talu hooned ja ka suure hulga kunstiteoseid, nii Richard Sagritsa enda loomingut kui ka talle kuulunud teiste kunstnike töid. 

Loe ja vaata digiteeritud materjali ajalooblogist!